GIRO SNOW TEAM

Nina O’Brien

Bryan Fox

Evan McEachran

Maddie Mastro


SKI TEAM

Callum Pettit(Jackson/Contour)
Cassie Sharpe(Emerge/Ella)
Drew Tabke(Jackson/Contour)
Elena Gaskell(Emerge/Ella)
Evan McEachran(Emerge/Contour)
Giulia Tanno(Ledge FS/Ella)
Ingrid Backstrom(Envi/Ella)
Max Palm(Jackson/Contour)
Nico Porteous(Emerge/Contour)
Reine Barkered(Grid/Contour)
Sam Smoothy(Grid/Contour)
Thibault Magnin(Jackson/Contour)
Torin Yater-Wallace(Emerge/Contour)

SNOWBOARD TEAM

Bryan Fox(Axis/Method)
Christian Haller(Emerge/Method)
Darcy Sharpe(Emerge/Contour)
Enni Rukajarvi(Emerge/Ella)
Gabe Ferguson(Emerge/Contour)
Klaudia Medlova(Emerge/Ella)
Maddie Mastro(Emerge/Ella)
Nils Mindnich(Jackson/Axis)
Sammy Luebke(Emerge/Axis)
Sebbe De Buck(Emerge/Contour)

RACE TEAM

Alice McKennis
Daniel Yule
Gino Caviezel
Luke Winters
Marie-Michelle Gagnon
Nina O’Brien
Thomas Tumler
Urs Kryenbühl

JAPAN SKI TEAM

Hayato Ozaki
Hiroki Kuriyama
Hironori Suzuki
Ikuma Horishima
Kiminobu Kimura
Naoki Sugawa
Ryu Takeda
Tadahiro Yamaki
Takao Maruyama
Tetsuya Okabe
Ai Sato
Haruka Tanifuji
Junko Hoshino
Kokone Kondo
Kao Yumino
Miku Kuriyama
Seika Matsuzawa
Yui Sunohara

JAPAN SNOWBOARD TEAM

Atsuhiro Suzuki
Kaito Hamada
Seigo Sato
Takahide Seki
Tanto Hamaguchi
Yasuaki Yoshida CASSHERN
Yuji Usui
Emi Sato
Emi Sudo
Haruna Matsumoto
Kaori Terayama
Maiko Tani
Misaki Nagoshi
Naho Mizuki
Tomoka Takeuchi
Yuko Nakamoto